Afspraken – Huisartspraktijk Van Eijk – Delft
Sadatweg 56 2622 AP Delft

Afspraken

Zorgaanbod
Onze praktijk biedt reguliere huisartsenzorg aan. Wij volgen de kwaliteitsrichtlijnen van KNMG en NHG.

Spoed
Bij levensbedreigende situaties: bel 112. In andere spoedeisende situaties belt u ons via het normale telefoonnummer, 015-2565996, en drukt u op de 1 voor een spoedgeval. U krijgt dan direct de huisarts of assistente aan de lijn.

Afspraken
Om de telefonische drukte zoveel mogelijk te spreiden, hanteren wij verschillende beltijden.
Voor medische vragen, het maken van een afspraak, het aanvragen van een visite: 8:00-11:00
Voor uitslagen: 11:00-12:00
Voor herhaalrecepten: 13:00-15:00 (of vraag ze aan via ons patiëntenportaal)
Voor afspraken voor aanstippen met stikstof, oren uitspuiten, een injectie of een uitstrijkje: 13:00-15:00

Bij het maken van een afspraak zullen wij vragen naar de reden van uw contact. Dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Per patiënt wordt 10-15 minuten consulttijd gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we houden er dan rekening mee in de agenda.

Visites
Als u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken vanwege ziekte of lichamelijke beperkingen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Belt u hiervoor ’s ochtends vóór 11:00 uur. Visites zijn uitsluitend aan te vragen per telefoon, niet via het patiëntenportaal.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Patiëntenportaal
Wij adviseren u zich aan te melden voor ons patiëntenportaal. U kunt dan voor korte, eenvoudige vragen gebruik maken van het zogenaamde econsult. Tevens kunt u hier herhaalrecepten aanvragen voor uw vaste medicatie.

Urine brengen
Heeft u het vermoeden van een blaasontsteking, omdat u plasklachten heeft? U mag dan, zonder hiervoor een afspraak te maken, tussen 8:00 en 11:00 urine inleveren bij de assistente.

Afspraken bij de assistente
U kunt bij de assistente (op afspraak) dagelijks terecht voor o.a. bloeddrukmetingen, injecties, het laten aanstippen van wratten, het uitspuiten van oren en het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Praktijkondersteuners
Onze praktijk maakt gebruik van praktijkondersteuners: degelijk geschoolde en kundige collega’s, die de huisarts ondersteunen. Esther van Berkel doet ondermeer diabeteszorg, longzorg en bloeddrukspreekuren, Esther Kirsten verzorgt psychische ondersteuning in allerhande facetten. Esther van Berkel verzorgt tevens het grootste deel van onze ouderenzorgvisites. Alles uiteraard in nauwe samenspraak met onze artsen.

Vrijdagmiddag
Op vrijdagmiddag is de praktijk gesloten. Voor spoedeisende gevallen op vrijdag tussen 12:00 en 17:00 kunt u contact opnemen met dr. De Haan, A.M. de Jonghlaan 47 in Delft. Tel: 015-2566310.